Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.