Available courses

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) dla agentów ubezpieczeniowych.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) dla brokerów ubezpieczeniowych.